Lukiolaiset ryhtyivät ”vesilähettiläiksi” Jämsässä

Joukko jämsäläisiä lukiolaisia osallistui viime perjantaina Keski-Suomen LUMA-keskuksen pitämään koulutukseen, jossa he pätevöityivät vesilähettiläiksi. Lähettiläinä he tekevät tämän kevään aikana vierailuja alakouluihin, joissa he kertovat vesien tilasta Keski-Suomessa, niitä uhkaavista tekijöistä, puhdistustoimenpiteistä sekä vetävät demon vedenkierrosta.

Idea nuorista vesilähettiläistä lähti kehittymään, kun Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmän KYKYn piirissä pohdittiin, miten vesiin liittyvää ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta voisi edistää Keski-Suomessa. Mukana keskusteluissa oli Jämsän lukion biologian ja maantiedon lehtori Iisa Orell, joka toi lähettiläsajatuksen esille.

– Opiskelijamme ovat aktiivisia ja sitoutuneita. Meillä toimii jo ilmastoryhmä, ja arvelin, että myös tämän teeman äärelle löytyisi kiinnostuneita, Orell kertoo.

Näin tapahtuikin, ja kahdeksan innostunutta nuorta on nyt valmiina lähtemään kiertueelle. Toiminta on osa heidän lukio-opintojaan. Opettaja Iisa Orell koordinoi yhteistyötä alakoulujen kanssa.

Aineiston lukiolaisten käyttöön on tehnyt Keski-Suomen LUMA-keskuksen asiantuntija Anni Aroluoma, joka myös koulutti lähettiläät toimeensa.

– Oli ilahduttavaa nähdä aktiivisia ja fiksuja nuoria koulutuksessa! Etäkoulutus toi omat ongelmansa, kun laitteet eivät yllättäen toimineetkaan, mutta kaikesta selvittiin hyvin yhteisvoimin Iisan kanssa, kiittelee Aroluoma.

Lähettilästoimintaa kokeillaan nyt Jämsässä, ja jos kokemukset ovat hyviä, toimintaa saatetaan laajentaa ensi lukuvuonna muihin kuntiin, resurssien puitteissa. KYKY-ryhmä toimii eri tahojen yhteistyön, osaamisen ja käytettävissä olevan ajan varassa.

Vesi esillä myös muilla tavoin

Lähettilästoiminnan lisäksi KYKYn vesikeskusteluista poiki Keski-Suomen LUMA-keskuksen ja Jyväskylän luontokoulun yhteistyö, jossa Mankolan koululla Jyväskylässä toteutettiin lumeen ja sulamisvesiin liittyviä oppitunteja maailman vesipäivänä 22.3. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa (POKE) puolestaan laadittiin ympäristöalan opiskelijavoimin ammatilliseen oppilaitokseen esite maailman vesipäivästä ja vesiasioista. Esite julkaistiin POKEn nettisivuilla. Lisäksi myöhemmin keväällä on luvassa Green Care -keskus Könkkölän toteuttama vesiteemainen luontoyhteyskoulutus opettajille.

Vesiteema otettiin KYKYssä käsittelyyn, sillä Järvi-Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet vesistöjen monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksessa, ja sitä tukevaa materiaaliakin olisi mukavasti saatavilla mm. Mappa.fi-materiaalipankista. Vesistöt tarjoavat myös rohkaisevan esimerkin siitä, miten ympäristön tilaa on saatu määrätietoisella työllä parannettua. Toisaalta hiljattain ovat valmistuneet uudet alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja niitä tarkentavat toimenpideohjelmat. Euroopan unionin laajuinen tavoite on saada kaikki vesistöt vähintään hyvään tilaan. Keski-Suomenkin pinta- ja pohjavesien osalta tavoitteena on niiden vähintään hyvä tila viimeistään vuonna 2027. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan monen tahon toimia.

Myös aikuisille suunnattuja vesiteemaisia tilaisuuksia järjestetään tänä vuonna runsaasti, järjestäjinä muun muassa Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto ja Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry, joka on edustettuina myös KYKYssä.

Yhteyshenkilöt:

Biologian ja maantiedon lehtori Iisa Orell, Jämsän lukio, p. 040 534 5634, iisa.orell(at)jamsa.fi

Asiantuntija Anni Aroluoma, Keski-Suomen LUMA-keskus, p. 040 805 4837, anni.aroluoma(at)jyu.fi

Lehtori, vs. koulutusjohtaja Tarja Hyötyläinen, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE), p. 040 740 0385, tarja.hyotylainen(at)poke.fi

KYKY-ryhmän pj 2022, ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 669, tanja.tuulinen(at)ely-keskus.fi