Terveys ja turvallisuus

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

”Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila.” (OPS2016)


Turvallinen ja terveellinen arki muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Sisällöt ovat käytännönläheisiä ja linkittyvät eri ikävaiheille ominaisiin teemoihin. Oppilaita ohjataan toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen.

Turvallista ja terveellistä arkea suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista harjoitellaan oppilaiden kanssa yhdessä. Yhteisöllinen ilmapiiri mahdollistaa teemojen luottamuksellisen käsittelyn ja rakentaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää elämäntapaa. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Lähikuva lapsesta, joka leikkii kiipeilytelineessä.

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Mappa -sivujen logo

Fakta

 • Noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut jo ennen 14 vuoden ikää ja noin kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää. Nuorilla on mielenterveyshäiriöitä noin kaksi kertaa useammin kuin lapsilla. (THL)
 • Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 12–18-vuotiaiden ylipainoisuus on lähes kolminkertaistunut neljän viime vuosikymmenen aikana, myös lihavuuden vaikeusaste on kasvanut. (THL)
 • Joka kymmenes koululainen kokee olevansa yksinäinen vuodesta toiseen. Yksinäisyydellä on kytkös masennukseen ja syrjäytymiseen. (Turun yliopisto)

Teemapäivät

112-päivä 11.2. / Maailman terveyspäivä 7.4. / Henkisen hyvinvoinnin viikko huhti-toukokuussa /  Tapaturmapäivä 13.5. / Tupakanvastainen päivä 31.5. / Maailman mielenterveyspäivä 10.10. (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten edistän omaa fyysistä/psyykkistä/sosiaalista terveyttä? Miten voisin edistää koko yhteisön terveyttä ja turvallisuutta? Miksi on tärkeää, että jokainen kokee turvallisuuden tunnetta?

Lisätietoja

Liikenneturva

KivaKoulu

Liikkuva koulu

MLL

Verkostoidu

Liikuntaseurat

SPR

Poliisi- ja pelastuslaitos

Terveyttä edistävät järjestöt

OPS2016: Terveys ja turvallisuus

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: arjen perustaidot, luokan toimintakulttuurin luominen
 • 3–6 luokka: vastuun ottaminen omasta terveydesta, motoriset perustaidot ja sosiaaliset taidot, turvallisuustaitojen kehittäminen
 • 7–9 luokka: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys sekä turvallisuus

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!