Luonto ja lähiympäristö

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

”Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.” (OPS2016)


Positiivinen ja läheinen luontosuhde muodostuu olemalla ja oppimalla luonnossa. Tutkiva oppiminen läpi perusopetuksen luo pohjan tieteelle ja syvälliselle luonnon tuntemiselle. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys vaatii toteutuakseen luonnon monimuotoisuuden arvon ymmärtämisen.

Lähiympäristöön kuuluu muutakin kuin luontoympäristö. Koulua ympäröivää lähiympäristöä avataan oppilaille oppimisen paikkoina. Mm. kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.  Koulun ulkopuolisille retkille hyvät ohjeet löydät LYKE-verkostoltaLue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Syksy: keltainen puun lehvästö sinistä taivasta vasten


Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Mappa -sivujen logo

Fakta

 • Luonnossa olemisella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia terveyteen: laskee verenpainetta ja stressitasoa, parantaa immuunipuolustusta, parantaa itsekontrollia, vähentää impulsiivista käyttäytymistä ja ADHD:n oireita. (Metsäntutkimuslaitos Metla)
 • Luonto vaikuttaa lapsiin levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä hillitsevästi. Vahvan luontosuhteen syntyminen lapsuudessa antaa eväitä loppuelämään. (Metla, Luontoon.fi)
 • Luonnon monimuotoisuus on tärkeää säilyttää. Suomessa oń vuonna 2015 listattu 2 124 uhanalaista lajia. Niistä 680 on erityisesti suojeltavia. (Ymparisto.fi)

Teemapäivät

Luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5. / Osaa ulkona -päivä toukokuussa / Maailman ympäristöpäivä 5.6. / Suomen luonnon päivä elokuussa / Valtakunnallinen sienipäivä 30.8. (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten usein vietän aikaa luonnossa? Miksi luonnossa on mukava olla? Mitä voin oppia luonnossa olemalla? Miten voin edistää ympäristön säilymistä puhtaana ja hyväkuntoisena?

Lisätietoja

Lyke-verkosto

Seikkailukasvatus

Luontoon.fi

Ymparisto.fi

Suomen Latu

WWF

Suomen luonnonsuojeluliitto

Puutarhakasvatus

Verkostoidu

Luontokoulut

Ympäristöjärjestöt

Liikuntajärjestöt

Yritykset

OPS2016: Luonto ja lähiympäristö

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: luontoherkkyyden kehittyminen
 • 3–6 luokka: luontosuhteen vahvistaminen, luonnon tutkiminen, vaikuttaminen
 • 7–9 luokka: luontosuhteen vahvistaminen, tieteellinen ja tutkimuksellinen ote, vaikuttaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!