Kulutus ja kiertotalous

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

”Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin. Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen.” (OPS2016)


Oppilaat otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävää arkea. Omien kulutustottumusten vaikutuksia analysoidaan laajasti ja pyritään löytämään toimivampia kulutustapoja. Asenne kestävään kuluttamiseen on ratkaisukeskeinen ja korostaa kiertotaloutta. Opettajien vastuulla on kestävien hankintojen tekeminen esim. opetusmateriaalien kohdalla ja kunnalla esim. energiatehokkuudessa.

Ekotehokkuutta voidaan lisätä vähentämällä luonnonvarojen käyttöä, luomalla uutta teknologiaa ja lisäämällä tuotteen käyttökertoja. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys mahdollistuu viisailla raaka-aineiden käyttötavoilla. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

reuse, reduce, recycle

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Mappa -sivujen logo

Fakta

 • Kulutamme 40 % yli maapallon tuotantokyvyn. Maailman rikkain viidennes kuluttaa 80 % käyttöön otetuista luonnonvaroista. (Edu.fi)
 • Suomessa heitetään ruokaa vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa kiloa eli 20–30 kiloa henkeä kohti. Kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta haaskataan koko elintarvikeketjussa peräti 10–15 prosenttia. (Motiva)
 • Keskivertosuomalainen kuluttaa 40 tonnia kiinteitä luonnonvaroja vuodessa eli rekka-autollisen verran. Jätettä Suomessa syntyy noin 75 miljoonaa tonnia. 60 % jätteistä päätyy kaatopaikalle. Kierrätykseen saadaan 30 % ja energian tuotantoon 10 %. Tarvittaisiin ainakin kaksi maapalloa lisää, jos kaikki maapallon asukkaat kuluttaisivat yhtä paljon luonnonvaroja kuin keskiverto suomalainen. (Edu.fi)

Teemapäivät

Nuukuusviikko vk 16 / Maailman kasvisruokapäivä 1.10. /  Ylikulutuspäivä vaihtelevana ajankohtana / Reilun kaupan viikko lokakuussa / Älä osta mitään -päivä marraskuussa / Euroopan jätteen vähentämisen viikko marraskuussa (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Mitä kaikkea ja miten kulutan? Mitä vaikutuksia kulutustottumuksillani on ympäristölle ja yhteisöille?  Onko minulla oikeus kuluttaa näin paljon? Miten voisin edistää kestävää kulutustapaa?

Lisätietoja

Edu.fi

Joutsenmerkki

Reilu kauppa

Luomu

Verkostoidu

Ruoka- ja siivouspalvelut

Kierrätyskeskus

Jätelaitokset

Ympäristöjärjestöt

Yritykset

OPS2016: Kulutus ja kiertotalous

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: kierrättämisen ja vastuullisen kuluttamisen perusteet
 • 3–6 luokka: omat kulutusvalinnat, ympäristövastuullinen toiminta
 • 7–9 luokka: vastuullinen kuluttaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!