Info

Kenelle, mitä ja miksi?

Tämä sivusto on luotu Sinulle – erityisesti keskisuomalaiselle opettajalle, kasvattajalle ja muille aiheen parissa työskentelevälle.

Olemme halunneet avata kestävän elämäntavan teemoja erityisesti koulumaailmaan sovellettavaksi, mutta sivusto sopii jokaiselle kestävästä elämäntavasta kiinnostuneelle. Nostamme esille keskisuomalaisia asiantuntijoita, jotka voivat auttaa opettajia perusopetuksen uuden opetussuunnitelman soveltamisessa käytäntöön.

Keski-Suomessa on tehty jo pitkään yhteistyötä ympäristökasvatuksen saralla mm. KYKY-ryhmässä. Verkkoja kutomaan -hankkeessa on jatkettu verkoston kutomista Keski-Suomessa. Nettisivu toimii myös materiaalipankkina kestävän elämäntavan kasvatuksen toimintaa järjestäville tahoille. Hanke on on saanut rahoituksensa Ympäristöministeriöltä.

Tervetuloa osaksi kestävää elämäntapaa edistävää verkostoa!

Englanninkielinen ote Brudtlandin raportista vuodelta 1987: Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Kestävä kehitys, kestävä elämäntapa, keke, resurssiviisaus

Rakkaalla lapsella on monta nimeä: keke, kestävä kehitys, kestävä elämäntapa, keke tai resurssiviisaus. Kaikkia termejä yhdistää päämäärä, johon voimme päästä yhteistyöllä:

elämäntapa, joka on kestävää ekologisella, taloudellisella, sosiaalisella ja kulttuurisella tasolla.

Kestävän elämäntavan edistäminen on ohjattua yhteiskunnallista muutosta, joka tapahtuu globaalisti, alueellisesti ja paikallisesti. Tavoitteeseen pääseminen mahdollistuu syventämällä ymmärrystämme kestävän elämäntavan tärkeydestä ja tavoista toteuttaa sitä. Muun muassa Agenda2030-tavoitteet ohjaavat meitä kestävään elämäntapaan maailmanlaajuisesti.

YK:n jäsenmaiden kesken sovitut Agenda2030 -tavoitteet:

Agenda2030 tavoitteet

Toimintaa ohjaavat strategiat

Kestävän elämäntavan tavoitteiden taustalla on runsaasti lainsäädäntöä, sopimuksia ja strategioita. Kansainväliset, kansalliset ja paikallistason strategiat ohjaavat kasvatuksemme tavoitteita. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite!

Kansainvälinen ohjaus

  • Agenda 2030: YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma
  • Eurooppa 2020: EU:n kestävän kehityksen strategia
  • ESD: Unescon kestävän kehityksen koulutuksen tavoitteet

Kansallinen ohjaus

Paikallinen ohjaus

  • Paikalliset opetussuunnitelmat
  • Kuntien strategiat ja ympäristöohjelmat

Lisätiedot

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, toimisto (at) japary.fi

Nettisivu on osa JAPA ry:n hallinnoimaa Verkkoja kutomaan -hanketta, joka saa on saanut vuonna 2016 rahoituksensa Ympäristöministeriön Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksista. Hankkeessa kehitetään Keski-Suomen ympäristökasvatustoimijoiden verkostoa ja tuodaan maakunnassa piilevää osaamista käytettäväksi erityisesti kouluille.