Kulttuuri ja yhteisöllisyys

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. (OPS2016)


Kulttuurien moninaisuus nähdään rikkautena. Tavoitteena on ihmisoikeuksia kunnioittava maailmankansalaisuus. Toisen kulttuurin aito kohtaaminen vaatii omien juurien tuntemista sekä ihmisenä kohtaamisen taitoja. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan aktiivisesti ja rakennetaan kouluun yhteisöllinen ilmapiiri.

Koulu on vaikuttamassa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset voivat elää rinnakkain. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden perusteet luodaan perusopetuksen aikana. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Kahden ihmisen varjot heijastuu punaiseen ulkoseinään.


Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Mappa -sivujen logo

Fakta

 • Äärimmäisessä köyhyydessä elää edelleen yli miljardi ihmistä. Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus sekä ilmastonmuutoksen seuraukset muodostavat merkittäviä esteitä kehitykselle. Tähän voimme puuttua kehityspolitiikalla ja -yhteistyöllä. Vakaa, tasa-arvoinen ja turvallinen maailma on kaikkien meidän etu. (UM)
 • Suomen peruskouluissa toistuvan kiusaamisen kohteiksi joutuu keskimäärin 6–10 % oppilaista. Toistuvasti kiusaavien määrä on hieman pienempi. Kiusaaminen on yleisimmillään alakoulun alaluokilla. Yläkouluun siirryttäessä kiusattujen oppilaiden osuus pienenee, mutta kiusaajien määrä pysyy entisellään. Näin ollen yläkoulussa yksittäisen kiusatun tilanne on vaikea. (MLL)

Teemapäivät

Ystävänpäivä 14.2. / Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä 20.2. / Kansainvälinen naistenpäivä 8.3. / Rasismin vastainen viikko vk 12 / Kansainvälinen kulttuurisen moninaisuuden päivä 21.5. / Kansainvälinen rauhanpäivä 21.9. / YK-päivä 24.10. / Suvaitsevaisuuden päivä 16.11. / Lasten oikeuksien päivä 20.11. (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten suhtaudun ympärilläni oleviin ihmisiin? Miten suhtaudun minulle vieraista kulttuureista tulleisiin ihmisiin? Miksi on tärkeää, että olemme suvaitsevaisia ja kohtelemme toisiamme hyvin? Miten voisin omalla toiminnallani edistää hyvän ryhmähengen syntymistä kaveripiirissäni / luokassani / koulussani / yhteisössämme?

Lisätietoja

Kulttuurin vuosikello

Kulttuurikasvatus

Globaalikasvatus

Globaalikoulu

Kiva Koulu

Maailma2030

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Suomen YK-liitto

Rauhankoulu

Opi museossa

Verkostoidu

Museot

Kulttuurilaitokset- ja tapahtumat

Eri taiteen alojen ammattilaiset

Monikulttuurisuutta edistävät järjestöt

OPS2016: Kulttuuri ja yhteisöllisyys

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: lähiympäristön tapakulttuureihin tutustuminen
 • 3–6 luokka: suomalainen, eurooppalainen ja maailman kulttuuriperintö
 • 7–9 luokka: kulttuurien moninaisuus, ihmisarvon ymmärtäminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!