Omenoita pöydällä, taustalla pöytäryhmiä.

Kestävä elämäntapa koulun arjessa -koulutuksen striimaus

Mikäli Kestävä elämäntapa koulun arjessa -koulutus 25.11.2016 jäi sinulta välistä, ei hätää! Luennot on nyt nähtävissä YouTubesta.

Löydät videot Kestävä elämäntapa Keski-Suomen omalta YouTube-tililtä.

Oivaltavia katselukokemuksia jokaiselle!

Viisi kättä ympyrässä, kämmenote ranteesta.

Kestävän elämäntavan edistämistä jatketaan Keski-Suomessa Agenda 2030:n hengessä

Keski-Suomen ELY-keskus on lähettänyt kutsukirjeet Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmän KYKYn toimikaudelle 2017–2019. Mukaan ryhmään voivat ilmoittautua asiasta kiinnostuneet henkilöt myös kutsun saaneiden organisaatioiden ulkopuolelta, ja asiasta kiinnostuneet muut organisaatiot voivat niin ikään lähettää ryhmään edustajansa.

KYKY-ryhmä toimii tiedon ja ideoiden vaihdon areenana, konkreettisen yhteistyön käynnistäjänä sekä kestävään elämäntapaan liittyvän asiantuntemuksen kokoajana ja esiintuojana Keski-Suomessa. Tarkoituksena on tukea eri toimijoita kestävään kehitykseen liittyvässä edistämistyössä.

KYKY-ryhmä on toiminut Keski-Suomessa jo vuosikymmenen nimellä Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY. Nyt sana ”ympäristökasvatus” vaihtuu ilmaisuun ”kestävä elämäntapa”. Uuden nimen myötä ryhmässä halutaan kiinnittää entistä vahvemmin huomiota kestävän kehityksen eri osa-alueisiin ja niiden yhteen punomiseen. Kansainvälisenä ja kansallisena selkänojana ryhmällä toimivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030. Ryhmä valitsee toimikauden alussa ne painotukset ja konkreettiset toimenpiteet, joihin yhteistyössä keskitytään. Ympäristökasvatuspalkinto Kolkutin on tarkoitus jakaa edelleen joka toinen vuosi.

Mukana KYKY-ryhmässä on ollut vuosien varrella monipuolinen joukko toimijoita mm. erilaisista oppilaitoksista, kuntien muilta toimialoilta, järjestöistä, valtion viranomaisista ja seurakunnista.

KYKY-ryhmään on alkavalle toimikaudelle kutsuttu edustajat seuraavista organisaatioista: 4H-liitto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, Jyväskylän luontokoulu, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän seurakunta, Jyväskylän YK-yhdistys, Jyväskylän ympäristö- ja kulttuuriluotsit, Jämsän ammattiopisto, kansanopistot, Keski-Suomen kylät ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen luontomuseo, Keski-Suomen kunnat (seutukunnittain), Keski-Suomen museo, Kulttuuriaitta / Jyväskylän kaupunki, Laukaan luontokouluverkosto, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry (yhteinen edustaja), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Metsähallitus / luontopalvelut, Mitä-verkoston Jyväskylän ryhmä, Monikulttuurikeskus Gloria, Mustankorkea Oy, Piispalan nuorisokeskus, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, Sammakkokangas Oy, Vihreä lippu -koulut ja päiväkodit sekä Kestävän kehityksen sertifikaatin saaneet oppilaitokset (yhteinen edustaja) sekä YES Keski-Suomi.

Kehittämiskeskuksilta verkkosivut opettajien tueksi

KYKY-ryhmän rinnalla Keski-Suomessa toimii ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusten verkosto (KETO). KYKY-ryhmä nimesi verkostoon syksyllä 2015 viisi organisaatiota, jotka kokoavat kehittämisideoita ja toimivat monipuolisesti muiden toimijoiden tukena.

KETO-verkoston työn tuloksena on juuri julkaistu ”Kestävä elämäntapa Keski-Suomessa” ‑verkkosivut, jotka tarjoavat tukea erityisesti peruskoulujen opettajille uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen: www.kestavaelamantapa.fi.

KETO-verkostoon kuuluvat: Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, Keski-Suomen luontomuseo, Jyväskylän luontokoulu / Mankolan koulu, Keski-Suomen museo sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

Lisätietoja:

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 669