Vesi, ilma ja energia

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

”Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.” (OPS2016)


Veteen, ilmaan ja energiaan liittyviä teemoja tarkastellaan käytännönläheisesti, mutta tieteeseen pohjautuen. Tutustutaan puhtaan veden merkitykseen ja eri energiamuotojen vaikutuksiin ympäristölle ja yhteiskunnalle. Tullaan tietoiseksi omasta veden ja energian kulutuksesta ja tutustutaan säästämisen tapoihin. Koulurakennuksen energiatehokkuuteen ja ekoenergiaan voidaan vaikuttaa kunnan kautta.

Ilmastonmuutos tuodaan esille vahvemmin kuin aikaisemmin. Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen on tärkeää, jotta sen estämiseksi toimitaan heti. Erilaiset vaikuttamisprojektit kuuluvat opetussuunnitelman sisältöihin. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys mahdollistuu vain kestävällä luonnon hyödyntämisellä. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Taidekuva merenrannalta, lähikuvassa pieniä pyöreitä rantakiviä, taustalla meri.

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Mappa -sivujen logo

Fakta

 • Merkittävin päästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden eli hiilen, öljyn ja maakaasun käyttäminen energiantuotannossa ja liikenteessä. Kasvihuonekaasuja syntyy myös mm. maataloudessa, teollisuuden prosesseissa, kaatopaikoilla ja metsäpaloissa. (Open ilmasto-opas)
 • Tähän mennessä maapallon keskilämpötilan on todettu nousseen 0.74 astetta. Jos lämpötila nousee yli 2 astetta, muutosprosessit ilmassa, vedessä ja eliökunnassa ovat hallitsemattomia. Tutkijat etsivät muutokselle syitä ja arvioivat seurauksia. Yksimielisyys vallitsee siitä, että lämpenemistä kiihdyttää ihmisen toiminta. (Edu.fi)
 • Suomalaisten keskimääräinen vesijalanjälki on 1 727 m³ vettä/henkilö/vuosi. Maailmanlaajuinen keskiarvo on 1 243 m³ vettä/henkilö/vuosi. Suomalaisen vesijalanjäljestä 41 prosenttia muodostuu ulkomailla eli ns. piilovedestä. (Edu.fi)

Teemapäivät

Maailman vesipäivä 22.3. / Earth hour maaliskuussa / Energiansäästöviikko vk 41 / Ylikulutuspäivä vaihtelevana ajankohtana (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten kulutan energiaa ja vettä? Miten energiaa kannattaa tuottaa? Miten voisin säästää vettä ja vaalia vesien puhtautta? Miten ihmisen toimet vaikuttavat ilmastonmuutoksen etenemiseen? Miksi on tärkeää estää ilmastonmuutosta? Miten ilmastonmuutos voidaan estää?

Lisätietoja

Edu.fi

Motiva

Open ilmasto-opas

Ilmasto-opas

Energiansäästöviikko

Verkostoidu

Ympäristöjärjestöt

Huolto- ja siivouspalvelut

Energiayhtiöt

Vedenpuhdistamot

Yritykset

OPS2016: Vesi, ilma ja energia

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: veden, ilman ja energian perusteet
 • 3–6 luokka: ilmiön ymmärtäminen, luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, vaikuttamisprojektit
 • 7–9 luokka: luonnonsuojelu, ilmastonmuutos, energian kestävä käyttö, vaikuttaminen

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!