Usein kysytyt kysymykset

Mistä aloitan kestävän elämäntavan kasvatuksen?

Uusi opetussuunnitelma kannustaa entistäkin vahvemmin teeman pariin ja antaa sinulle lukuisia esimerkkejä siitä, missä teemaa on mahdollista ottaa esille. Laadukkaan ja pitkäjänteisen työn tekeminen on palkitsevinta työryhmässä. Tehkää kartoitus tämän hetkisestä tilanteesta, valitkaa kehittämistä vaativat teemat, toteuttakaa teemat yhteistyössä niin opettajien, oppilaiden kuin ympäröivän yhteiskunnankin kanssa. Loppuarvio auttaa kehittämään toimintaa tulevaisuudessa. Kattavat oppaat keke-työn aloittamisesta löydät 4V-hankkeen sivuilta.

Miten ympäristökasvatussuunnitelma auttaa minua työssäni?

Ympäristökasvatussuunnitelman tekeminen kannattaa. Suunnitelman avulla koululla on selkeä tavoite. Suunnittelu, toteutus ja arviointi seuraavat toinen toisiaan. Suunnitelma sitouttaa koko koulun mukaan toimintaan. Kestävän elämäntavan kasvatus tapahtuu erittäin laajalla kentällä ja ohjelman avulla eri aihealueet pysyvät paremmin mielessä. Tutustu ohjeisiin esim. 4V-hankkeen sivuilla.

Ympyrä, jossa lukee plan, do, check, act
Vihreä lippu -ogo: sininen kirja, vihreä puu

Onko olemassa valmiita ohjelmia kasvatustyöni avuksi?

Kestävän kehityksen kasvatukseen on luotu valmiita ohjelmia tai ohjeita. Ohjelmissa on otettu huomioon teemat hyvin laajasti, joten Sinun ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Tutustu ohjelmiin:

Miten perustelen kestävään elämäntapaan kasvattamisen?

Kestävään elämäntapaan kasvattamista on tehty koulumaailmassa jo pitkään. Uusi opetussuunnitelma ohjaa entistäkin vahvemmin kasvattamaan kestävään elämäntapaan. Tavoitteiden taustalla on opetussuunnitelman lisäksi lainsäädäntöä, sopimuksia ja strategioita. Kansainväliset, kansalliset ja paikallistason strategiat ohjaavat myös kasvatuksen tavoitteita. Kyse ei ole enää suosituksesta, vaan maailmalla laajasti hyväksytystä ja jopa velvoitetusta kasvatuksen suunnasta.

Miten saan koko koulun mukaan?

Kestävään elämäntapaan kasvattamisen teemojen olisi hyvä näkyä kaikilla tasoilla. Teemojen sisäistäminen on helpointa ja tehokkainta, kun taidot sovelletaan käytäntöön. Yhteistyötä voi tehdä esim. siistijöiden kanssa kierrätyksessä ja ympäristöystävällisten pesuaineiden käyttäminen, keittäjien kanssa ruokahävikin vähentämisen projektit jne.  Osa tavoitteista saavutetaan olemalla yhteydessä kunnan virkamiehiin, esim. koulun energiatehokkuuden kohdalla. Voit myös tilata Jyväskylän seudulla Vihreä Lippu tai Resurssiviisas työpaikka -koulutuksen JAPA ry:tlä. Joskus ulkopuolisen asiantuntijan kertoma tieto sisäistetään työyhteisössä helpommin kuin koulun henkilökunnan ehdotukset.

Miksi verkostoituminen kannattaa?

Kestävän elämäntavan teemojen soveltaminen käytäntöön on helpointa yhteistyökumppanien kanssa. Ympäröivästä yhteiskunnasta löytyy lukuisia asiantuntijoita, jotka voivat herättää teemat eloon luokallesi. Olemme listanneet Keski-Suomessa toimivia tahoja Sinua varten nettisivuillemme ja ehdottaneet verkostoitumismahdollisuuksia jokaisen teemasivun yhteydessä. Kysy rohkeasti asiantuntijoita avuksesi ja vierailuille koulullenne!

Sininen kysymysmerkki, josta lankeaa varjo kuvan taustalle.

...Mitä haluaisit vielä kysyä? Olemme apunasi!

4 + 2 = ?