Kestävä liikenne

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

”Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla.” (OPS2016)


Kestävän liikenteen teemat korostuvat erityisesti koulumatkoilla ja koulun sisäisessä toiminnassa esim. retkillä ja liikuntatunneilla. Opetussuunnitelma korostaa liikennemuotojen valinnassa turvallista ja terveellistä liikkumista. Käytännönläheinen harjoittelu liikenteessä takaa tuloksellisen oppimisen.

Eri liikennemuotojen hyötyjä ja haittoja pohditaan oppilaiden kanssa laaja-alaisesti (esim. kävely, pyöräily, sähköiset liikkumisvälineet, mopo, joukkoliikenne, kimppakyydit, autoilu ja lentoliikenne). Ekologinen ja taloudellinen kestävyys rakentuu ja mahdollistuu kestävän liikenteen avulla. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Kestävä liikenne

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Fakta

 • Vuonna 2013 Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä 29 prosenttia oli peräisin liikenteestä. (Motiva)
 • Suomen liikenteessä kuolee vuosittain noin 250–300 ihmistä ja loukkaantuu noin 6 000–7 000 ihmistä. Maailmassa liikenteen kuolonuhreja on lähes miljoona. Henkilöautoliikenne on osallisena lähes kaikissa tapauksissa. (Motiva)
 • Tieliikenne aiheuttaa suurimman osan liikenteen haitoista. Saasteet, melu, onnettomuudet ja liikenneruuhkat maksavat esimerkiksi Euroopan unionille vuosittain noin yhden bruttokansantuloprosentin verran. (Motiva)

Teemapäivät

Pyöräilyviikko toukokuussa / Auton vapaapäivä 22.9. / Liikkujan viikko 16.–22.9. / Liikenneturvallisuusviikko syksyisin (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Mitä liikkumismuotoja käytän useimmin? Mitä hyötyjä ja haittoja eri liikkumismuodoilla on ympäristölle ja ihmiselle? Miten kestäviä liikkumismuotoja voidaan edistää?

Lisätietoja

Poljin

Kulkulaari

Motiva

Edu.fi

Verkostoidu

Liikenneturva

Koulupoliisi

Liikunta- ja pyöräilyseurat

Joukkoliikenne

Autokoulut

OPS2016: Kestävä liikenne

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: itsenäinen ja turvallinen liikkuminen
 • 3–6 luokka: pyöräilykasvatus sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtiminen liikenteessä
 • 7–9 luokka: kestävä ja vastuullinen liikenne erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, turvavarusteiden käyttö ja päihteettömyys

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!

Äidinkieli ja kirjallisuus

Kirjoitelmat, tarinat, draamaesitykset

Jyväskylä/Laukaa/Muurame: Bussiloikka kouluun! eli draamallinen oppitunti 1. luokkalaisille / JAPA ry

Jyväskylä: Liikkuva satutunti / JAPA ry

Matematiikka

Koulumatkan pituus, matka-aika eri kulkuvälineillä

Ympäristöoppi

Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä.

Retket koulun ympäristöön kävellen ja pyörällä, Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit, tutustuminen joukkoliikenteen käyttöön, eri liikkumismuotojen vaikutukset terveydelle

Koulubussi

Jyväskylä/Laukaa/Muurame: Bussiloikka kouluun! eli draamallinen oppitunti 1. luokkalaisille / JAPA ry

Jyväskylä: Liikkuva satutunti / JAPA ry, pyöräretket- ja opastus (€) / JYPS ry

Uskonto

Liikkumismuodon vaikutukset luonnolle

Elämänkatsomustieto

Liikkumismuodon vaikutukset luonnolle

Musiikki

Liikenneteemaiset laulut, levyraati

Kuvataide

Oppilasta innostetaan tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta. (T9)

Kartta lähiympäristöstä ja eri liikkumismuotojen reiteistä, ympäristötaideteos esim. bussipysäkille, liikenneturvallisuuteen liittyvien teemojen käsittely taiteen avulla

Käsityö

Itsetehdyt heijastimet ja heijastavat kankaat

Liikunta

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla.

Järjestetään lihasvoimin liikkumisen päivä, osallistutaan UNICEF-kävelyynPyörällä kouluun -päivään tai Kilometrikisaan, suoritetaan Pyöräilymerkki, eri liikkumismuotojen vaikutukset terveydelle. Skillilataamon kautta saat vinkkejä pyöräilytaitojen suorittamiseen.

Pyörällä kouluun

Jyväskylä: pyöräretket- ja opastus (€) / JYPS ry

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Kirjoitelmat, tarinat, draamaesitykset, ajankohtaiset uutiset

Matematiikka

Koulumatkan pituus, matka-aika eri kulkuvälineillä, matkapäiväkirjan pitäminen, päästöt eri kulkumuodoissa

Ympäristöoppi

Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenneturvallisuus, tapaturmat sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.

Liikennesäätöjen harjoittelu liikenteessä, ea-taidot, retket koulun ympäristöön kävellen ja pyörällä, Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit, tutustuminen bussin käyttöön

Koulubussi

Jyväskylä: pyöräretket- ja opastus (€) / JYPS ry

Liikenneturvan Fillarilla -sivusto.

Uskonto

Liikennemuotojen vaikutukset luonnolle, omien valintojen perustelu

Elämänkatsomustieto

Liikkennemuotojen vaikutukset luonnolle, omien valintojen perustelu

Historia, 4–6 luokka

Liikennemuotojen muutos eri aikakausina, uusien liikkumismuotojen ideointi

Yhteiskuntaoppi, 4–6 luokka

Liikennemuotojen kehitys ja tulevaisuuden liikennemuodot, vaikuttaminen paikallisiin liikenneolosuhteisiin

Musiikki

Liikenneteemaiset teokset, levyraati, vaikuttaminen musiikin kautta

Kuvataide

Kartta lähiympäristöstä ja eri liikkumismuotojen reiteistä, ympäristötaideteos esim. bussipysäkille, taideoteokset teemasta

Käsityö

Pyörähuollon perusteet, pyörän tuunaus, itsetehdyt heijastimet

Liikunta

Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Ryhmässä pyöräilyn säännöt, järjestetään lihasvoimin liikkumisen päivä, osallistutaan UNICEF-kävelyynPyörällä kouluun -päivään tai Kilometrikisaan, suoritetaan Pyöräilymerkki, eri liikkumismuotojen vaikutukset terveydelle, polkupyöräkilpailun järjestäminen

Pyörällä kouluun

Jyväskylä: pyöräretket- ja opastus (€) / JYPS ry

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Kirjoitelmat, tarinat, draamaesitykset, lehtijutut, mielipidekirjoitukset

Matematiikka

Koulumatkan pituus, matka-aika eri kulkuvälineillä, matkapäiväkirjan pitäminen, päästöt eri kulkumuodoissa

Biologia

Eri liikennemuotojen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, hiilijalanjälki, fossiiliset polttoaineet ja uudet mahdollisuudet

Maantieto

Eri liikennemuotojen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, liikenteen vaikutus kaupunkikuvaan

Fysiikka

Fysiikan ilmiöt eri liikkumismuotojen kautta (esim. kitka), fysiikan ala keinona ratkaista liikkumiseen liittyviä haasteita

Kemia

Eri liikkumismuotojen polttoaineet ja niiden vaikutukset ympäristölle, uusien teknologioiden kehittyminen, ekologisen jalanjäljen laskeminen

Terveystieto

Eri liikennemuotojen vaikutus liikkumiselle ja terveydelle, liikenteen melun vaikutukset, lihasvoimin liikkumiseen kannustaminen, päihteettömyys liikenteessä

Uskonto

Liikennemuotojen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, omien valintojen perustelu

Elämänkatsomustieto

Liikennemuotojen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, omien valintojen perustelu

Historia

Liikennemuotojen kehitys eri aikakausina, tulevaisuuden liikkumismuotojen kehittäminen

Yhteiskuntaoppi

Liikennemuotojen kehitys ja tulevaisuuden liikennemuodot, liikennepolitiikka ja liikennesuunnittelu kunnassa,

Musiikki

Liikenneteemaiset teokset, musiikilla vaikuttaminen

Kuvataide

Kartta lähiympäristöstä ja eri liikkumismuotojen reiteistä, ympäristötaideteos esim. bussipysäkille, taideoteokset teemasta, mielipiteisiin vaikuttaminen teosten avulla

Käsityö

Pyörähuollon perusteet, pyörän tuunaus

Liikunta

Eri liikennemuotojen vaikutukset liikunnalliselle elämäntavalle, järjestetään lihasvoimin liikkumisen päivä, osallistutaan UNICEF-kävelyynPyörällä kouluun -päivään tai Kilometrikisaan, suoritetaan Pyöräilymerkki, polkupyöräkilpailun järjestäminen

Jyväskylä: pyöräretket- ja opastus (€) / JYPS ry

Kotitalous

Kulutustarvikkeiden kuljetusten vaikutukset, lähiruoka ja kuljetusmatkat