Kestävä liikenne

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

”Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla.” (OPS2016)


Kestävän liikenteen teemat korostuvat erityisesti koulumatkoilla ja koulun sisäisessä toiminnassa esim. retkillä ja liikuntatunneilla. Opetussuunnitelma korostaa liikennemuotojen valinnassa turvallista ja terveellistä liikkumista. Käytännönläheinen harjoittelu liikenteessä takaa tuloksellisen oppimisen.

Eri liikennemuotojen hyötyjä ja haittoja pohditaan oppilaiden kanssa laaja-alaisesti (esim. kävely, pyöräily, sähköiset liikkumisvälineet, mopo, joukkoliikenne, kimppakyydit, autoilu ja lentoliikenne). Ekologinen ja taloudellinen kestävyys rakentuu ja mahdollistuu kestävän liikenteen avulla. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Kaksi lasta pyörillä illalla, taidekuva

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Mappa -sivujen logo

Fakta

 • Vuonna 2013 Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä 29 prosenttia oli peräisin liikenteestä. (Motiva)
 • Suomen liikenteessä kuolee vuosittain noin 250–300 ihmistä ja loukkaantuu noin 6 000–7 000 ihmistä. Maailmassa liikenteen kuolonuhreja on lähes miljoona. Henkilöautoliikenne on osallisena lähes kaikissa tapauksissa. (Motiva)
 • Tieliikenne aiheuttaa suurimman osan liikenteen haitoista. Saasteet, melu, onnettomuudet ja liikenneruuhkat maksavat esimerkiksi Euroopan unionille vuosittain noin yhden bruttokansantuloprosentin verran. (Motiva)

Teemapäivät

Pyöräilyviikko toukokuussa / Auton vapaapäivä 22.9. / Liikkujan viikko 16.–22.9. / Liikenneturvallisuusviikko syksyisin (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Mitä liikkumismuotoja käytän useimmin? Mitä hyötyjä ja haittoja eri liikkumismuodoilla on ympäristölle ja ihmiselle? Miten kestäviä liikkumismuotoja voidaan edistää?

Lisätietoja

Poljin

Kulkulaari

Motiva

Edu.fi

Verkostoidu

Liikenneturva

Koulupoliisi

Liikunta- ja pyöräilyseurat

Joukkoliikenne

Autokoulut

OPS2016: Kestävä liikenne

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: itsenäinen ja turvallinen liikkuminen
 • 3–6 luokka: pyöräilykasvatus sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtiminen liikenteessä
 • 7–9 luokka: kestävä ja vastuullinen liikenne erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, turvavarusteiden käyttö ja päihteettömyys

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!